Organising Committee

Honorary Chairs

Description 1
Name 1
Company 1
Location 1
Description 2
Name 2
Company 2
Location 2

General Chairs

 • Member 5, Country 2
 • Member 6, Country 1

Program Chairs

 • Member 7, Country 1
 • Member 8, Country 1
 • Member 9, Country 4

Organising Committee Chairs

 • Member 10, Country 2
 • Member 11, Country 1

Local Arrangement Chairs

 • Member 12, Country 2
 • Member 13, Country 2

Registration and Finance Chairs

 • Member 14, Country 2
 • Member 15, Country 1

Special Session Chairs

 • Member 16, Country 1
 • Member 17, Country 5
 • Member 18, Country 1
 • Member 19, Country 1

Publication Chairs

 • Member 20, Country 1
 • Member 21, Country 1
 • Member 22, Country 1
 • Member 23, Country 6

Publicity Chairs

 • Member 24, Country 2
 • Member 25, Country 2
 • Member 26, Country 2

Treasurers:

 • Member 27, Country 7
 • Member 14, Country 2

Secretary:

 • Member 28, Country 2

Organising Committee Members:

 • Member 29, Country 1
 • Member 30, Country 8
 • Member 31, Country 6
 • Member 32, Country 1
 • Member 33, Country 9
 • Member 34, Country 2
 • Member 35, Country 10
 • Member 36, Country 6
 • Member 37, Country 8
 • Member 38, Country 2
 • Member 39, Country 6
 • Member 40, Country 2
 • Member 41, Country 2